Velg område og art


Oversikten omfatter kun offentlige rettighetshavere som benytter Hønsefuglportalen.

Estimater

Tetthet (Beregnet antall fugl pr km2)
Klikk på ønsket parameter
 

Feltet markerer områder hvor det gjennomføres takseringer

Takseringsinnsats

Klikk på ønsket parameter

Grunnlagstall for estimatene

Antall fugl observert / antall observasjoner

År Lirype Fjellrype Orrfugl Storfugl
/ / / /

Kommentar til estimatene

I denne innsynsløsningen vises for tiden fram data og estimater for de årene respektive område har vært knyttet til Hønsefuglportalen. For mange områder finnes data fra mange år før Hønsefuglportalen ble opprettet. Vi henviser til den det enkelte fjellstyre eller Fjellstyresambandet for mer informasjon om dette. Kontaktinformasjon finner du her

I denne innsynsløsningen vises for tiden fram data og estimater for de årene respektive område har vært knyttet til Hønsefuglportalen. For mange områder finnes data fra mange år før Hønsefuglportalen ble opprettet. Vi henviser til den respektive rettighetshaver for mer informasjon om dette. Kontaktinformasjon finner du her