Kontaktpersoner


Det er flere måter å komme i kontakt med involverte parter i Hønsefuglportalen. Ta kontakt med koordinator for den enkelte rettighetshaver (se under) dersom du har spørsmål knyttet til takseringer eller rapporteringen fra enkeltområder. Disse vil eventuelt veilede deg videre til lokalkontakter og grunneiere som er ansvarlige for den praktiske gjennomføringen av takseringene i de respektive takseringsområder. Merk at Høgskolen i Innlandet (INN) har et spesielt ansvar for å koordinere private rettighetshavere, og har den direkte kontakten mot disse.

Involverte FoU-institusjoner

Institusjon Navn og E-post
NINAErlend B. Nilsen (Prosjektleder) erlend.nilsen@nina.no414 25 684
 Lars Rød Eriksen lars.rod-eriksen@nina.no977 27 471
Høgskolen i Innlandet (INN)Marius Kjønsberg marius.kjonsberg@inn.no 909 19 903
 Kaja Johnsen kaja.johnsen@inn.no922 33 517

Rettighetshavere

For generelle spørsmål omkring portalen kan du også sende en mail til honsefugl@nina.no