John Atle Kålås

Om portalen


I august hvert år takseres det ved hjelp av stående fuglehunder ryper og skogsfugl langs forhåndsdefinerte takseringslinjer over hele landet. I Hønsefuglportalen registreres og lagres det aller meste av dataene fra disse takseringene.

Portalen eies og driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA), og benyttes av en rekke offentlige og private grunneiere. NINA er sammen med Høgskolen i Innlandet (INN) ansvarlig for faglig utvikling av portalen og analyse av innsamlede data for rapportering til rettighetshavere i forkant av jakta.

Resultater


Se på data og estimater for å se på utviklingen over tid. Oversikten omfatter kun offentlige rettighetshavere som benytter Hønsefuglportalen.

Våre takseringsområder


Takserings-app 2024


Hønsefuglportalens takserings-app er nå tilgjengelig i Google Play for Android og i Appstore for iOS/iPhone

Hvordan bruke appen? Instruksjoner finner du her

Endret feltskjema

Årets feltskjema (2020) har nye felt for observasjon av mus, lemen og ukjent smågnager.

Takseringsforhold


Hvor mye ble det taksert i ditt fylke?

Hvordan vurderte taksørerne forholdene?

Hvor mange smågnagere observerte taksørene?

Finn ut mer om dette her

Statistikk for


Fra til

Det er taksert områder i kommuner

Det er taksert linjer, i alt km

Det er gjort observasjoner

Det er sett totalt ryper (lirype og fjellrype)

Viktige datoer i 2024


April Husk å søke dispensasjon fra båndtvangsbestemmelsene i god tid før høstens takseringer
01. Mai Frist for å melde inn nye områder som skal takseres
01. Jun Frist for å melde inn justeringer av takseringslinjer for eksisterende takseringsområder.
01. Aug Takseringene starter opp.
20. Aug Takseringene avsluttes
Sept Nye resultater publiseres på Hønsefuglportalen