Kontaktpersoner


Det er flere måter å komme i kontakt med involverte parter i Hønsefuglportalen. Ta kontakt med koordinator for den enkelte rettighetshaver (se under) dersom du har spørsmål knyttet til takseringer eller rapporteringen fra enkeltområder. Disse vil eventuelt veilede deg videre til lokalkontakter og grunneiere som er ansvarlige for den praktiske gjennomføringen av takseringene i de respektive takseringsområder. Merk at Høgskolen i Hedmark har et spesielt ansvar for å koordinere private rettighetshavere, og har den direkte kontakten mot disse.

Involverte FoU-institusjoner

Institusjon Navn og E-post
NINAErlend B. Nilsen (Prosjektleder) erlend.nilsen@nina.no414 25 684
 Hans Chr. Pedersen hans.pedersen@nina.no404 86 442
 Lars Rød Eriksen lars.rod-eriksen@nina.no977 27 421
Høgskolen i Hedmark (HiHM)Ole Bakmann Ole.Bakmann@hihm.no476 31 816
 Marius Kjønsberg Marius.Kjonsberg@hihm.no 909 19 903
Nord universitetPål F. Moa Pal.F.Moa@nord.no74 11 21 13
 Bjørn R.Hagen bjorn-roar.hagen@nord.no74 11 22 27

Rettighetshavere

For generelle spørsmål omkring portalen kan du også sende en mail til honsefugl@nina.no