Kurs for taksører


De fleste som gjennomfører taksering av hønsefugl i Norge og rapporterer sine data i Hønsefuglportalen er frivillige mannskaper med tilknytning til NJFF og fuglehundmiljøet. For å sikre best mulig kvalitet på de data som registreres i portalen er kursing og opplæring av taksører helt avgjørende for resultatet. Mange har gjennomført kurs for hønsefugltaksering tidligere og har i mange år bidratt til innsamling av takseringsdata. FoU-aktørene i hønsefuglportalen har nå utviklet et revidert kursopplegg for taksører som benytter portalen. Kursinstruktører som dekker alle landsdeler utdannes i samarbeid med NJFF. Disse vil kunne tilby takseringskurs lokalt ved innmeldt behov.


Kurset skal gi taksører en forståelse for hvorfor det er viktig å overvåke viltpopulasjoner, og hvordan arbeidet med hønsefugltaksering basert på linjetaksering og «Distance sampling»-metoder gjennomføres i felt. Det er utarbeidet et kurskompendium som fungere både som et grunnlag for takseringskurset og som en praktisk veileder for gjennomføring av selve takseringen. Gjennom god forståelse og riktige retningslinjer håper vi at det bidrar til en best mulig kvalitet i innsamling av data. Dette er avgjørende for kvaliteten på de data og beregninger som rapporteres.


Rettighetshavere, fuglehundklubber, NJFF avdelinger eller andre som ønsker å gjennomføre takseringskurs finner en liste over godkjente instruktører nederst på siden. Ta kontakt med instruktørene i «deres område» for nærmere avtale om gjennomføring av takseringskurs.


Kursmateriell


Kurskompendium

Presentasjoner

Instruksjonsvideoer

  • Før taksering
  • Etter taksering

Praktisk takserings øvelse